Макрорегіональні стратегії

COM(2014) 284 final gov_macro_stratagy_en ДОПОВІДЬ КОМІСІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ, РАДИ, ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО КОМІТЕТУ І КОМІТЕТУ РЕГІОНІВ стосується управління макрорегіональних стратегій

COM(2013) 468 final_added_value_macro_region_strategy_en ДОПОВІДЬ КОМІСІЇ до Європейського Парламенту, Ради, Європейського економічного та соціального комітету та Комітету регіонів стосується додаткової вартості макрорегіональних стратегій

New role of macro-regions in European Territorial Cooperation 2015_EN Це дослідження забезпечує критичний аналіз майбутньої ролі макрорегіонів у реалізації Європейського територіального співробітництва. На основі огляду літератури та аналізу конкретних ситуацій дослідження пропонується оцінка потенційної користі при розробці нових макрорегіональних стратегій,…

ETC Preparation and management of EGTC and Macro Strategy 2012 European Territorial Cooperation Preparation and management of projects and programmes (with a view to the role of EGTCs and macro-regional strategies) Основна мета документу – отримати загальний огляд поточної ситуації,…