Програми ENI

Programming of the ENI 2014-2020 Програмний документ Європейського інструменту сусідства (ENI) – 2014-2020 Програмний документ для підтримки ЄС для транскордонної співпраці ENI (2014-2020) Цей документ надає стратегічні основи для підтримки ЄС транскордонному співробітництву на зовнішніх кордонах Європейського Союзу в рамках…

PL-BY-UA 2014-2020_Joint Monitoring Committee_RoP Правила оперування Спільного моніторингового комітету Програми транскордонного співробітництва ENI Польща-Білорусь-Україна на 2014-2020 роки, прийняті Спільним Моніторинговим Комітетом 23 березня 2016 року, та оновлені шляхом письмової процедури, завершеної 13 грудня 2016 року

PL-BY-UA 2014-2020 Rules of Procedure of the Project Selection Committee Правила процедури Комітету з відбору проектів для Програми транскордонного співробітництва ENI Польща-Білорусія-Україна 2014-2020 прийняті Спільним Моніторинговим Комітетом 21 лютого 2017 року  

PL-BY-UA 2014-2020 EVALUATION AND ASSESSMENT MANUAL ОЦІНКИ Цей документ адресовано всім суб’єктам, які беруть участь у оцінці проектних заявок у рамках Програми транскордонного співробітництва ENI “Польща-Білорусь-Україна 2014-2020” (Програма). Він також буде використовуватися як додатковий матеріал для навчання відповідних суб’єктів перед…

INTERACT-ENI_Result_Indicator_Guidelines Guidance for developing result indicators in ENI CBC programmes На основі регуляторної бази програми ENI CBC мають розробляти показники результатів, які повинні відповідати очікуваним результатам кожного пріоритету програми. Інформація для цих показників може бути отримана з самої програми, від…

Evaluation of IPA CBC Programmes 2007-13_final report Evaluation of IPA Cross Border Cooperation Programmes 2007-2013 Contract N°2015/366156/1 У цій оцінці розглядаються результати виконання Інструменту допомоги Україні до приєднання 2007-2013 років (IPA I) у фінансуванні транскордонного співробітництва (CBC) у 7 країнах…

1.-TESIM_LSP-practices_Final Цей документ базується на опитуванні INTERPACT ENPI щодо LSPs (Частина 1 – Порівняльний аналіз ідентифікації, відбору та укладання контрактів з LSP) 1, в якій були підведені підсумки практики попереднього періоду та положення проекту ENI CBC IR, наявні в той…

REGULATION (EU) No 232_2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a ENI РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 232/2014 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 11 березня 2014 року встановлює Європейський інструмент сусідства

http://www.euneighbours.eu/en Європейський Союз співпрацює зі своїми південними та східними сусідами з метою сприяння миру, стабільності та економічного процвітання в усьому регіоні. Через Європейську політику сусідства ЄС підтримує політичні та економічні реформи в сусідніх країнах Європи.

http://www.ro-ua.ro-ua-md.net/en/ На період 2014-2020 років Європейський Союз фінансує Спільну операційну програму Румунія-Україна за допомогою Європейського інструменту сусідства (ENI). Програма спрямована на прикордонний регіон між Румунією та Україною та сприятиме досягненню загальної мети Європейського інструменту сусідства: еволюції в напрямку регіону процвітання…