COM(2013) 468 final

COM(2013) 468 final_added_value_macro_region_strategy_en

ДОПОВІДЬ КОМІСІЇ до Європейського Парламенту, Ради, Європейського економічного та соціального комітету та Комітету регіонів стосується додаткової вартості макрорегіональних стратегій