COM(2014) 284 final

COM(2014) 284 final gov_macro_stratagy_en

ДОПОВІДЬ КОМІСІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ, РАДИ, ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО КОМІТЕТУ І КОМІТЕТУ РЕГІОНІВ стосується управління макрорегіональних стратегій