Документи

Документи ЄС

 • COM(2017) 376 final Зміцнення інновацій у регіонах Європи: стратегії для стійкого, всеохоплюючого та сталого розвитку

  COM_2017_376_final_Strengthening

  ЗВЕРНЕННЯ КОМІСІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ, РАДИ, ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО КОМІТЕТУ ТА КОМІТЕТУ РЕГІОНІВ

  Зміцнення інновацій у регіонах Європи: стратегії для стійкого, всеохоплюючого та сталого розвитку

 • COUNCIL DECISION of 26 July 2010

  COUNCIL DECISION 427 (EU) of 26 July 2010 establishing the EEAS_en

  РІШЕННЯ РАДИ від 26 липня 2010 р. Про встановлення організації та функціонування Європейської служби зовнішньої діяльності (2010/427 / ЄС)

 • Official Journal of the European Union C 210

  THE NEW EUROPEAN CONSENSUS ON DEVELOPMENT_2017

  Спільна заява Ради та представників урядів держав-членів, що є членами Ради, Європейського Парламенту та Комісії

  НОВИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНСЕНСУС НА РОЗВИТОК “НАШ СВІТ, НАШ СВІТІСТЬ, НАШЕ БУДУВАЧ”

  Джерело: Європейська Комісія

 • Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe

  Shared Vision, Common Action_review_2016

  Глобальна стратегія зовнішньої політики та політики безпеки Європейського Союзу

  Джерело: Європейська Комісія

   

 • COM(2016) 739 final

  COM 739 final-Next-steps-sustainable-europe-2016

  Послання до Європейського Парламенту, Ради, Європейського економічного та соціального комітету та Комітету регіонів
  Наступні кроки для сталого європейського майбутнього
  Європейська акція для сталого розвитку

  Джерело: Європейська Комісія

 • A Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy

  A Global Strategy for the European Union_full_brochure_year_1

  Від спільного бачення до загальних дій: реалізація глобальної стратегії ЄС 1 рік

  Ми прожили багато років, що відбуваються протягом нашого Європейського Союзу. Усі ці тенденції та події зробили Глобальну стратегію ЄС для зовнішньої політики та політики безпеки Європейського Союзу (EUGS), представлену Верховним представником та віце-президентом Європейської комісії (HRVP) Федерікою Могеріні в Європейській Раді в червні 2016 року, своєчасним інструментом для вирішення складності всередині та за межами кордонів ЄС.

  Джерело: Європейська Комісія

 • Регуляторный акт № 1082/2005

  Регуляторный акт_EGTC1082_2005_05.07.2006

  Регуляторный акт № 1082/2005 от 5 июля 2006 г.

  «О Европейском группировании территориального сотрудничества (EGTC)»

   

 • Європейська рамкова конвенція про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями

  Європейська рамкова конвенція про тран… _ від 21.05.1980

  Європейська рамкова конвенція про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями

   

 • REGULATION (EU) No 236/2014

  Regulation (EU)236-2014_11 March 2014

  REGULATION (EU) No 236/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 March 2014

  РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 236/2014 визначає загальні правила та процедури для реалізації інструментів Союзу для фінансування зовнішніх дій.

 • EUROPEAN GROUPING OF TERRITORIAL COOPERATION

  EGTC as an instrument_2015

  EUROPEAN GROUPING OF TERRITORIAL COOPERATION AS AN INSTRUMENT FOR PROMOTION AND IMPROVEMENT OF TERRITORIAL COOPERATION IN EUROPE

  Європейська група територіального співробітництва (ЄЦБ) була створена з прийняттям Постанови (ЄС) № 1082/2006. Цей Регламент був переглянутий протягом 2011-2013 рр., А змінений порядок набрав чинності в червні 2014 р. ЕТК є інструментом, що має статус юридичної особи, що дозволяє установам, що знаходяться під публічним правом, співпрацювати через кордони держав-членів та діяти за одним ім’ям.
  Комітет регіонального розвитку Європейського парламенту (Комітет REGI) надав аналітичне дослідження “Європейська група територіального співробітництва як інструмент сприяння та покращення територіального співробітництва в Європі” у відповідному рамковому контракті під керівництвом ÖIR (Австрійський інститут регіональних досліджень )

 • JOINT CONSULTATION PAPER

  Consultation_Towards a new European Neighbourhood Policy_04.03.2015

  JOIN(2015) 6 final JOINT CONSULTATION PAPER
  Towards a new European Neighbourhood Policy

  Метою цього документа є обговорення для проведення ретельного перегляду ЄПС. Ми виклали деякі попередні висновки з огляду на уроки, отримані від ЄПС на сьогодні. Ми розробляємо деякі запропоновані перші елементи реагування на розвиток міцного партнерства та визначаємо ряд ключових питань для обговорення з ключовими партнерами та зацікавленими сторонами. Ми підсумовуємо наступні кроки щодо структурування громадських консультацій. Результати консультацій будуть сприяти подальшій комунікації восени 2015 р., висвітлюючи конкретні пропозиції щодо майбутнього напрямку ЄПC.

 • Challenges and Perspectives for the Eastern Partnership

  Challenges and Perspectives for the Eastern Partnership_2017

  DGAP analyse

  Between Geopolitics and Transformation: Challenges and Perspectives for the Eastern Partnership

  Східне партнерство ЄС (ЄЕП) стикається з подвійною проблемою. В основномувона полягає в тому, що трансформація пострадянських країн відбулася з неочікуваними для нього наслідками. Замість підтримки виник конфлікт з Росією, до якого Східне партнерство не було підготовлено. Це викликало дилему.

 • Territorial Cooperation A Historical Perspective

  INTERREG_25years_en

  Territorial Cooperation A Historical Perspective

  Ця робота має дві основні цілі. По-перше, вона прагне забезпечити розуміння складності, багатства та різноманітності  територіального співробітництва в Європі та ілюструє його роль у процесі європейської інтеграції. По-друге, ця робота є частиною більш широкого проекту, який являє собою виробництво критичного словника транскордонного співробітництва в Європі. Цей проект випливає з циклу досліджень, проведених у 2008-2010 роках Центром історичних досліджень прикордонних досліджень та досліджень (FARE) в Страсбурзькому університеті (з 2014 р. – Центр Раймона Поєдєвіна, Європейська Динаміка, сумісна дослідницька установа (UMR )) та Євро-Інституту в Келі.

 • COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 897/2014

  Regulation-ENI-897-COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 897_2014 CBC 18 Aug 2014

  COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 897/2014 of 18 August 2014

  Комісія з питань імплементації (ЄС) № 897/2014 встановлює спеціальні положення щодо здійснення програм транскордонного співробітництва, що фінансуються відповідно до Регламенту (ЄС) № 232/2014 Європейського Парламенту та Ради, що встановлює Європейський інструмент сусідства

 • REGULATION (EU) No 1302/2013

  REGULATION (EU) No 1302_2013 EGTC

  REGULATION (EU) No 1302/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 December 2013

  РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1302/2013 вносить зміни до Постанови (ЄС) № 1082/2006 щодо Європейської групи територіального співробітництва (ЄЦБ) щодо уточнення, спрощення та вдосконалення створення та функціонування таких груп.

 • REGULATION (EU) No 1299/2013

  Regulation (EU) No 1299_2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013

  REGULATION (EU) No 1299/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 December 2013

  ПОСТАНОВА (ЄС) № 1299/2013 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 17 грудня 2013 р. щодо конкретних положень щодо підтримки Європейського фонду регіонального розвитку до цілі європейського територіального співробітництва

 • COUNCIL REGULATION (EC) No 1084/2006

  Regulation (EC) No 1164_94_1084(2006) establishing a Cohesion Fund and repealing Reg 1164_94_en

  COUNCIL REGULATION (EC) No 1084/2006 of 11 July 2006 

  РЕГЛАМЕНТ РАДИ (ЄС) № 1084/2006 встановлює Фонд згуртування та скасовує Регламент (ЄС) № 1164/94

 • List of Common Output Indicators for ENI CBC 2014-2020 !

  INTERACT-ENPI_Common_Output_Indicators_ENI_CBC_2014-2020

  List of Common Output Indicators for ENI CBC 2014-2020

  У цьому документі міститься перелік спільних вихідних індикаторів для програм ENI CBC 2014-2020. Цей список загальних вихідних показників передбачає, що всі дії, що здійснюються програмами, мають певний характер, що накладається на транскордонній доданій вартості, навіть якщо це не відображено в контексті конкретного індивідуального показника.

 • European Territorial Cooperation

  European Territorial Cooperation wp11_final_report July 2016

  European Territorial Cooperation Work Package 11
  Ex-post evaluation of Cohesion Policy programmes 2007-2013, focusing on the European Regional Development Fund (ERDF) and the Cohesion Fund (CF)  

  Цей документ є остаточним звітом про оцінку програм, спрямованих на просування європейського територіального співробітництва (ETC), широко відомий як Interreg протягом періоду 2007-2013 років.

   

 • Polycentric Territorial Structures and Territorial Cooperation

  ESPON_Polycentric Territorial Structures and Territorial Cooperation_071016_FINAL

  Polycentric Territorial Structures and Territorial Cooperation

  Поліцентричність – це концепція, яка заохочує регіони та міста, працюючі з сусідніми територіями, вивчати спільні сильні сторони та виявляти потенційну взаємодоповнюваність, що приносить додаткову цінність, якої окремі регіони та міста не можуть досягти окремо.

 • COUNCIL REGULATION (EC) No 1341/2008

  COUNCIL REGULATION (EC) No 1341_2008_1083-2006_Amendment_Article55_2008_12_18

  COUNCIL REGULATION (EC) No 1341/2008 of 18 December 2008 amending Regulation (EC) No 1083/2006

  Він встановлює загальні положення щодо Європейського фонду регіонального розвитку, Європейського соціального фонду та Фонду згуртування стосовно певних проектів, що генерують дохід.

 • COM(2005) 658 final COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT

  COM(2005) 658 final_Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on the review of the Sustainable Development Strategy – A platform for action

  COM(2005) 658 final COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT 

  On the review of the Sustainable Development Strategy
  A platform for action 

  Сталий розвиток є головною довгостроковою метою Європейського Союзу, викладеної в Договорі. Європейська Рада визначила стратегію 2001 року для досягнення цієї мети. З тих пір амбіції були перетворені в політичні ініціативи, які в свою чергу приносять результати.

 • COM(2001)264 final COMMUNICATION FROM THE COMMISSION

  COM (2001)264 final_A Sustainable Europe for a BetterWorld_ SD Strategy for Europe

  COM(2001)264 final COMMUNICATION FROM THE COMMISSION

  A Sustainable Europe for a Better World: A European Union Strategy for Sustainable Development

  Це пропозиція щодо довгострокової стратегії, яка б узгоджувала політику економічного, соціального та екологічно стійкого розвитку європейського суспільства.

   

 • Urban Agenda for the EU Pact of Amsterdam

  !! Urban Agenda for the EU_Pact-of-Amsterdam_May 2016

  Urban Agenda for the EU Pact of Amsterdam

  Міська програма для ЄС враховує поліцентричну структуру Європи та різноманітність (соціальні, економічні, територіальні, культурні та історичні) міських територій по всій території ЄС. Крім того, міська програма для ЄС визнає важливість міських територій усіх розмірів у контексті подальшого розвитку Європейського Союзу. Зростаюча кількість проблем на міському рівні носить локальний характер, але вимагає більш широкого територіального вирішення (включаючи зв’язки між містом і селом) та співпрацю в межах функціональних міських районів.

 • INTERACT Handbook on the European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC)

  handbook_EGTC

  INTERACT Handbook on the European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC)

  Мета інструменту EGTC полягає в тому, щоб запропонувати єдину основу для правової структуризації діяльності територіального співробітництва в усьому Європейському Союзі, залишаючись додатковим інструментом.

 • Будапештська платформа
 • REGULATION (EU) No 232/2014

  ПРАВИЛА (ЄС) № 232/2014 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 11 березня 2014 року встановлюють Європейський інструмент сусідства.

  REGULATION (EU) No 232_2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a ENI

 • REGULATION (EU) No 897/2014

  COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION встановлює спеціальні положення щодо здійснення програм транскордонного співробітництва, що фінансуються відповідно до Регламенту (ЄС) № 232/2014 Європейського Парламенту та Ради, що встановлює Європейський інструмент сусідства.

  ENI CBC-implementing-rules COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 897_2014

 • Programming of the European Neighbourhood Instrument (ENI) – 2014-2020

  Цей документ надає стратегічні основи підтримки ЄС для транскордонного співробітництва на зовнішніх кордонах Європейського Союзу в рамках Європейського інструменту сусідства (ENI) на період 2014-2020 років, як це передбачено статтею 9 Регламенту ENI.

  CBC_2014-2020_programming_document_en

 • COM(2013) 280 final Empowering Local Authorities in partner countries for enhanced governance and more effective development outcomes

  Це повідомлення поєднує результати структурного діалогу щодо залучення організацій громадянського суспільства та органів місцевого самоврядування до співпраці у сфері розвитку ЄС, оновлений підхід ЄС до боротьби з бідністю та сталого розвитку, визначений в повідомленні “Підвищення впливу політики розвитку: порядок денний для змін” та відповідні висновки Комісії та Ради, а також результати консультацій із зацікавленими сторонами, що проводились на основі документу про проблеми “Місцеві органи влади в галузі розвитку”. Крім того, в Зв’язку враховується програма міжнародної допомоги та ефективності розвитку, яка, зрештою, сформована на основі Busan Outcome Document.

  COM(2013) 280_final Empowering Local Authorities in partner countries for enhanced governance and more effective development outcomes_en

 • ESPON 2013 Annual Implementation Report 2014

  Програма ESPON 2013 щорічно подає щорічний звіт відповідно до положень ст. 67 Регламенту Ради 1083/2006.

  Цей Річний звіт розроблено в тісній співпраці між Органом керування ESPON та Координаційним підрозділом та затверджується Моніторинговим комітетом ESPON перед поданням до Європейської комісії кожного 30 червня.

  Річний звіт має на меті узагальнити діяльність, що була здійснена програмою протягом конкретного року, а також надати додаткову інформацію про проекти та реалізацію програми.

  Annual-Implementation-Report-2014_08.06.2015

 • COM(2017) 534 final Boosting growth and cohesion in EU border regions

  Метою цього повідомлення є наближення ЄС до своїх громадян та забезпечення ефективного європейського законодавчого процесу на користь приватних осіб та підприємств. “Біла книга про майбутнє Європи” та наступні документи з рефлексії запустили широку дискусію щодо того, як Європа має розвиватися в майбутньому, щоб вона могла найкраще відповідати прагненням усіх європейців. Територіальне співробітництво та транскордонне співробітництво, зокрема, широко визнано, що забезпечує справжню додаткову цінність для європейців. Це повідомлення також сприяє цьому процесу рефлексії, пропонуючи заходи та рекомендації, які полегшують співпрацю внутрішніх прикордонних регіонів, сприяють зменшенню перешкод і допоможуть громадянам, що мешкають на прикордонних територіях, та підприємствам використовувати весь потенціал цих територій.

  COM(2017) 534 Boosting growth and cohesion in EU border regionsEN

Звіти та публікації

 • Комунікаційна стратегія українсько-словацького транскордонного співробітництва на період до 2020 року

  IARDI_LAST_Project-Communication-Strategy

  Комунікаційна стратегія українсько-словацького транскордонного співробітництва на період до 2020 року ( незавершена концептуальна пропозиція)

  Комунікаційна стратегія українсько-словацького транскордонного співробітництва (надалі – Комунікаційна стратегія) є одним із результатів проекту « Словацько-український інформаційний центр», що виконується за підтримки Норвезького фонду та співфінансування державного бюджету Словацької Республіки в рамках проекту СВС02/PSK-I/061. Мета Комунікаційної стратегії – послужити орієнтиром, порадником та інформаційним ресурсом для нинішніх і майбутніх суб’єктів транскордонного співробітництва (ТКС) між Закарпатською областю України та Пряшівським і Кошицьким самоврядними краями Словаччини.

 • Report on the Implementation of the European Neighbourhood Policy Review

  Report on the Implementation of the European Neighbourhood Policy Review Joint(2017) 18 final_18.05.2017

  JOIN(2017) 18 final

  JOINT REPORT TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS

  Звіт про виконання Європейського огляду політики сусідства

 • Territorial Cooperation for the future of Europe

  ESPON_Territorial_Review

  European Territorial Review Territorial Cooperation for the future of Europe

  European Territorial Review розглядає сім актуальних сучасних проблем: старіння та міграція, зайнятість у економіці знань, сприяння економічному зростанню через малі і середні підприємства та прямі іноземні інвестиції, покращення використання поновлюваних джерел енергії, розвиток економіки, фізичне та віртуальне підключення та підвищення якості життя через послуги загального інтересу (ВГС), включаючи охорону здоров’я, освіту, громадський транспорт.

 • RESEARCH FOR REGI COMMITTEE – REVIEW OF ADOPTED EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMMES

  Review of European Territorial Programmes 2016

  RESEARCH FOR REGI COMMITTEE – REVIEW OF ADOPTED EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMMES

  Ця робота забезпечує комплексний синтетичний аналіз програм Європейського територіального співробітництва, прийнятих для програмного періоду 2014-2020 років.

 • WP1: Synthesis report

  Ex post evaluation of Cohesion Policy programmes 2007-2013 focusing on the ERDF and the CF_wp1_synth_report_en

  WP1: Synthesis report
  Ex post evaluation of Cohesion Policy programmes 2007-2013, focusing on the European Regional Development Fund (ERDF) and the Cohesion Fund (CF)

  У цьому звіті узагальнено результати оцінки програм політики згуртування, що фінансуються з Європейського фонду регіонального розвитку (ERDF) та Фонду згуртування.

 • EGTC Developments on the Ground: added value and solutions to problems

  RAPPORT FINAL 25_06_2010 EGTC

  EGTC Developments on the Ground: added value and solutions to problems

  У доповіді подані додаткові рекомендації щодо прийняття національних положень, детальне опитування восьми тематичних досліджень, що демонструють їхню додаткову цінність, а також перешкоди для їх реалізації (наприклад, труднощі із залученням партнерів з третіх країн, правова ієрархія, проблеми пов’язані з наймом персоналу, режимом подвійного контролю та ін.)

 • EGTC monitoring report 2016

  CoR-EGTC-monitoring report 2016

  EGTC monitoring report 2016 and impacts of Schengen area crisis on the work of EGTCs

  Звіт про моніторинг ЄЦБ є частиною регулярного моніторингу діяльності Європейського комітету регіонів щодо щорічного прогресу та  розвитку інструменту Європейського угрупування територіального співробітництва (ЄЦБ). Звіт з моніторингу ЕЦБ 2016 дає огляд поточного стану Європейського простору  в 2016 році.

 • Added Value of Cross-Border and Transnational Cooperation in Nordic Regions

  Транснаціональна та транскордонне співробітництво відіграє центральну роль у політиці згуртованості ЄС. Європейська територіальна ціль, що є одною з трьох загальних цілей політики згуртованості ЄС, а також транскордонні та транснаціональні програми, започатковані для досягнення цієї мети,  фінансуються Європейським фондом регіонального розвитку (ERDF) та мають важливий вплив на співпрацю, обмін та створення мереж через кордони в північних країнах. У новому програмуванні ЄС на 2014-2020 рр. буде більший попит на тематичну концентрацію в рамках транскордонних та транснаціональних програм. У березні 2012 року Європейська Комісія представила Робочий документ персоналу щодо елементів спільної стратегічної бази (CommonStrategic Framework (CSF)) для підготовки майбутнього програмного періоду.

  WP2012_14

Нормативна база України

 • ПОСТАНОВА Верховної Ради України

  Рекомендації_парламентських_слухань

  Постанова Верховної Ради України 

  Про Рекомендації парламентських слухань на тему: “Транскордонне співробітництво як чинник євроінтеграційних процесів України”

  (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 43, ст.740)

 • ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

  Постанова ВРУ Про рекомендації парлаиентських слухань_2007

  ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

  Про Рекомендації парламентських слухань на тему:”Про інтенсифікацію співробітництва України з Європейським Союзом у рамках єврорегіонів та перспективи транскордонного співробітництва”

 • Закон України “Про транскордонне співробітництво”

  Закон України Про транскордонне співробітництво_2004

  Закон України “Про транскордонне співробітництво”

  Цей  Закон  визначає  правові,  економічні  та  організаційні засади транскордонного співробітництва.

 • Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”

  Закон Украины о градостроительной деятельности_17.02.11 №3038-VI

  Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”

  Цей Закон   встановлює   правові   та   організаційні  основи  містобудівної діяльності і  спрямований  на  забезпечення  сталого  розвитку   територій   з  урахуванням  державних,  громадських  та  приватних інтересів.