Guidance for developing result indicators in ENI CBC programmes

INTERACT-ENI_Result_Indicator_Guidelines

Guidance for developing result indicators in ENI CBC programmes

На основі регуляторної бази програми ENI CBC мають розробляти показники результатів, які повинні відповідати очікуваним результатам кожного пріоритету програми. Інформація для цих показників може бути отримана з самої програми, від проектів, які вона підтримує, або, найчастіше, від зовнішніх джерел даних.