Identification, selection and contracting of Large Infrastructure Projects in ENI CBC programmes

1.-TESIM_LSP-practices_Final

Цей документ базується на опитуванні INTERPACT ENPI щодо LSPs (Частина 1 – Порівняльний аналіз ідентифікації, відбору та укладання контрактів з LSP) 1, в якій були підведені підсумки практики попереднього періоду та положення проекту ENI CBC IR, наявні в той чаc. Його зміст поєднує уроки, отримані з попереднього періоду, та положення схвалених ENI CBC IR, що мають відношення до LIP. Це конкретно висвітлює кроки, які необхідно здійснити для відбору та підписання цього конкретного типу проектів.