New role of macro-regions in European Territorial Cooperation

New role of macro-regions in European Territorial Cooperation 2015_EN

Це дослідження забезпечує критичний аналіз майбутньої ролі макрорегіонів у реалізації Європейського територіального співробітництва. На основі огляду літератури та аналізу конкретних ситуацій дослідження пропонується оцінка потенційної користі при розробці нових макрорегіональних стратегій, а також найбільш поширених ризиків та труднощів у їх реалізації. З’ясовано рекомендації щодо інформування європейського парламенту про те, як вона може ефективно підтримувати створення та реалізацію нових макрорегіональних стратегій.