Наші цілі

Наша місія

Забезпечувати компліментарність розвитку прикордонних регіонів України з сусідніми регіонами ЄС на основі впровадження кращих практик прикордонного співробітництва

Наші цілі:

  1.  Просувати на рівні прикордонних регіонів інтереси європейської інтеграції відповідно до положень Договору про Асоціацію між Україною та ЄС.
  2.  Формувати мережеві платформи в базових напрямках транскордонного співробітництва для отримання доданої вартості на прикордонних територіях.
  3.  Забезпечувати позитивний імідж України за рахунок створення інтегрованого інформаційного простору при реалізації спільних транскордонних ініціатив.