Семінар MOT-UMS RIATE щодо транскордонного спостереження: до кращого прийняття рішень в Європі

Семінар MOT-UMS RIATE* щодо транскордонного спостереження: до кращого прийняття рішень в Європі

17 вересня в Парижі відбувся семінар “Територіальні спостереження та допомога у прийнятті рішень у прикордонних регіонах”. Він зібрав 60 людей для обговорення цього вирішального питання.
Першочерговою метою семінару стало об’єднання фахівців з територіального спостереження, громадських діячів та практиків з мережі МОТ, а також дослідників з різних галузей та прикордонних регіонів. На тлі переговорів про посилення європейської політики 2020 року з питань єдності,  важливість вирішення транскордонних питань стала незаперечною, адже територіальне спостереження має вирішальне значення для здійснення відповідної транскордонної державної політики. Дев’ять презентацій були підготовлені та представлені протягом дня.

Ранкова частина семінару була присвячена інструментам міжнародного спостереження та різним дослідженням, таким як ті, що проводилися в рамках проекту DG REGIO “Збір даних про прикордонний регіон” та проекту “MORO” щодо транскордонного спостереження в Німеччині. Результатом обговорення різних проектів стала така ж оцінка: відсутність даних на цих територіях та відсутність гармонізації між ними.

Друга частина дня була зосереджена на практичній реалізації, з доповідями, що пояснюють, як територіальні спостереження можуть бути використані для переосмислення державної політики та інформування про прийняття рішень, про що свідчать проекти регіонів Grand Est та Greater Geneva. Метод, відомий як “Planspiel”, який використовувався для аналізу практики транскордонного територіального розвитку, також був представлений дослідниками з Люксембурзького університету, що надало нового імпульсу до спостереження в Європі. Обговорення також торкнулися перспективи транскордонного управління в Європі після 2020 року, а новий програмний період 2021-2027 рр. став можливістю висвітлити пріоритети місцевих регіонів та забезпечити надання більшої уваги прикордонним областям.

Таким чином, семінар надав можливість оголосити про відновлення діяльності прикордонного стратегічного комітету з питань спостереження, спрямований на координацію дій сусідніх держав та їх статистичних інститутів, а також мобілізацію різних європейських програм, таких як “Interreg”, для того, щоб закріпити транскордонні спостереження в динаміці розвитку Европи.

* Міждисциплінарна мережа територіального розвитку та єдності в Європі та сусідніх країнах, завданням якої є CGET (Генеральна комісія з питань територіальної рівності), яка буде діяти як контактний пункт ESPON у Франції
Джерело: MOT