TESIM

https://tesim-enicbc.eu/

TESIM (Технічна підтримка впровадження та управління програмами ENI CBC) – це проект технічної допомоги DG ECAR, Європейської комісії. Проект надає підтримку та керівництво 16 програмам ENI CBC.

Підтримка, керівництво та обмін забезпечуються TESIM як на рівні програми, так і на рівні проекту. На рівні програми ця підтримка спрямована на покращення управління та якості реалізації програм ENI CBC. Це також посилює співпрацю між відповідними державами-членами та сусідніми країнами. На рівні проекту підтримка зосереджена на створенні потенціалу серед місцевих та регіональних влад, а також неурядових організацій, університетів, освітніх та дослідницьких центрів, агенцій регіонального розвитку, торговельних палат та інших відповідних організацій приватного сектора у відповідних сусідніх країнах.

Діяльність проекту TESIM здійснюється основною групою експертів, за необхідності, за участю інших експертів та національних експертів.